Studentermedhjælper søges til industriportalen LINX

Industriportalen LINX arbejder indenfor feltet af materialer og materialeteknologi. Portalen har til formål at udbrede den industrielle brug af analyseværktøjer baseret på røntgen og neutroner til produktudvikling, problemløsning, procesforbedringer, osv. LINX er baseret på et nært samarbejde mellem Københavns Universitet, DTU, Aarhus Universitet og p.t. 14 virksomhedspartnere. Heril kommer større forskningsfaciliteter som for eksempel European Spallation Source, samt andre universiteter og vidensinstitutioner.

LINX søger en studentermedhjælp på mindst bachelor-niveau med naturvidenskabelig baggrund til ansættelse 12-18 timer om ugen (gennemsnit) efter nærmere aftale. Arbejdsopgaverne vil orientere sig omkring fagligt betonede kommunikations- og formidlingsopgaver – herunder navnlig portalens hjemmeside, SoMe-aktivitet (LinkedIn og Twitter) samt anden medie-outreach i samarbejde med portalens journalistiske team. Hertil kommer forefaldende kontorarbejde i mindre omfang.

Krav og forventninger

  • Ansøger skal have et stærkt formidlingstalent, altså være i stand til at oversætte komplekst fagligt materiale til lægmandssprog uden at det videnskabelige indhold ødelægges eller forsimples unødigt. Denne baggrund/erfaring skal kunne påvises i cv eller evt. publikationsliste.
  • Ansøger skal kunne skrive fejlfrit, flydende og læsevenligt på både dansk og engelsk.
  • Ansøger forventes at have et vist kendskab til brugen af røntgen og/eller neutroner i måleteknikker – herunder gerne en eller flere af teknikkerne 3D-imaging, småvinkel-spredning og/eller krystallografi.
  • Kendskab til (evt. praktisk erfaring med) brugen af synkrotroner eller neutronkilder er en fordel

Ansøger forventes at være energisk, selvkørende og udadvendt, have positiv indstilling, gode samarbejdsevner og en solid faglig tæft. Aflønning sker på timebasis; lønniveau aftales ud fra kvalifikationer.

Øvrig information
Arbejdsstedet er COBIS (Ole Maaløes vej 3); hjemmearbejde kan forekomme.
For information om portalen LINX henvises til portalens hjemmeside, www.linxassociation.com. Ansøgninger skal ske skriftligt til info@linxassociation.com og bestå af ansøgningstekst såvel som opdateret cv, evt. vedlagt publikationsliste. For nærmere information (afklarende spørgsmål) kan kontaktes direktør Jacob Becker-Christensen på tlf. 2065 6862.

Ansøgninger modtages frem til d. 31. maj 2020. Interviews til stillingen kan ske løbende, også inden deadline.

Read more LINX news!