LINX Promotion

Vi kan gøre jeres projektarbejde ENDNU mere værdifuldt! Hvordan? Ganske enkelt – ved at få jeres resultater, løsninger og profiler bragt ud i offentligheden, til kendskab for både private og offentlige aktører samt politikere og andre beslutningstagere. Folk med idéer, folk med indflydelse, folk med penge.

LINX har et ekstremt kompetent kommunikationsteam, der er specialiseret i at ”oversætte” resultater og løsninger fra samarbejder mellem erhvervsliv og universiteter til almindelig lægmands-sprog.

Der anvendes to tilgange: (1) Enkelt-side projekt case beskrivelser og (2) aktiv promovering i trykte medier, online og på tv. Begge er standard serviceydelser i alle LINX-medierede projekter. De tilbydes imidlertid også som ydelser udadtil, til enhver organisation, projekt eller andet, der er underlagt krav om offentlig formidling, altså typisk:

  • Offentlig-private projekt-konsortier (f.eks. Grand Solutions projekter)
  • Offentligt støttede forskersamfund
  • Stor-skala faciliteter/vidensinstitutioner, med behov for bredere formidling

I store projekter (konsortier) kan LINX med fordel inkluderes i selve ansøgningen som en juniorpartner, der har til opgave at sørge for al formidling ud af projektet. Værdien for konsortiet er, at sandsynligheden for faktisk at få en offentlig bevilling bliver markant højere, hvis man kan præsentere en troværdig strategi for dissemination.

I al sin formidling opererer LINX på et letforståeligt og (derfor) meget overordnet niveau. IPR-følsomt indhold – om noget – kan her enten udelades, eller alternativt nedtones til et ganske bredt, arketypisk og ufarligt niveau.

Den grundlæggende idé er at alle aktører i hele det nationale landskab – virksomhedsejere, vidensinstitutioner, private individer, politikere, osv. – skal kunne opdage det fortrinlige arbejde, der udføres i LINX-formidlede projekter. Alle skal gives muligheden for at inspireres af dem til nye løsninger i egne regi.

Kun på den måde kan ”mere” blive til ”mere”.

Eksempler på LINX Promotion