Jobs i LINX

AC-Projektkoordinator til netværksprojekt

Til et seks måneders-projekt finansieret af Industriens Fond søger foreningen LINX fra 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt derefter en medarbejder til en administrativ 37-timers stilling med en bred vifte af opgaver. 

I projektet skal ledende figurer fra en række af landets universiteter i fællesskab med førende GTS-institutter og LINX

  • afdække behov og muligheder for at oversætte og udbrede materialeforskning og -viden fra universiteter til små og mellemstore virksomheder
  • nå til konsensus om vidensdelingens art og formater
  • udstikke og formulere en mulig, operativ løsningsmodel
  • udarbejde ansøgningsmateriale til videre projektarbejde (faciliteret af LINX)

Som administrativ projektmedarbejder bliver din primære opgave at koordinere interaktionerne mellem aktørerne, og sikre en god og stabil kommunikation på tværs; herunder f.eks. at holde opsyn med udarbejdelse af forberedelsesmateriale, og være operativ på workshops og møder mellem interessenterne, hvor du får ansvaret for både koordination og det praktiske (invitationer, bookninger, forplejning, registrering og referater). En del af arbejdet vil ske i samarbejde med Industriens Fonds eget sekretariat.

Ud over disse primære opgaver vil du sammen med LINX’ bogholder stå for opsynet med og administrationen af projektets økonomi. Du vil også blive involveret arbejde med websider (WordPress), opfølgning på projektets interne processer i LINX, og du ventes at støtte op om den dertil hørende administration. Du vil også i noget omfang blive involveret i udfærdigelsen af projektets slutrapport. 

Dine opgaver skal løses med direkte reference til og i samarbejde med LINX’ direktør, samt i koordination med LINX øvrige medarbejdere, herunder en administrativ kollega og LINX’ kommunikationsteam. 

Vi forventer, at du har en AC-baggrund indenfor kommunikation, markedsføring og/eller administration, et godt overblik, er imødekommende og serviceminded, men også at du kan skære igennem og få tingene gjort. Vi forventer ikke, at du har indsigt i materialevidenskab, men dog at du undervejs sætter dig ind i og forstår projektets formål, spørgsmål og processer, så du kan bidrage til en vellykket gennemførsel. 

Vi forestiller os, at du har erfaring fra tilsvarende projekter og kan løse langt de fleste af opgaverne fra dag et og uden oplæring, da projekthorisonten er kort.

Arbejdet kan enten udføres som hjemmearbejde, hvor du får stillet bærbar pc (arbejdsstation) samt mobiltelefon til rådighed, og/eller i co-working spaces på COBIS (Copenhagen Bio Science Park, Nørrebro). Der vil blive afholdt jævnlige, fysiske fællesmøder på tværs af organisationen til koordination.

Ansættelsesperioden er 6 måneder. Der ansøges pr. e-mail ved fremsendelse af ansøgning og CV til direktør Jacob Becker-Christensen (kontaktinfo nedenfor). Jobsamtaler afholdes løbende.

LINX er en non-profit forening, der formidler materialevidenskab fra universiteter til både erhvervsliv og offentlighed. Foreningens arbejdsområde er materialedrevet forskning og innovation, bredt indenfor alt fra medicin til hightech elektronik, fra bio-olie til byggematerialer, fra fødevarer til hospitalsudstyr, og meget mere. 

Du kan læse mere om LINX arbejde på linxassociation.com eller kontakte direktør Jacob Becker-Christensen for flere oplysninger på 20656862 eller jbc@linxproject.dk