MADE MATERIALEKONFERENCE: BÆREDYGTIGE MATERIALEVALG

From the event website:

Hvordan balancerer man valget af materiale mellem bæredygtighed, kvalitet, forsyningskæde og pris? Og kan man måle virksomhedens grønne bundlinje?

Hvordan træffer man bedst sine materialevalg?

Cirkularitet er på vej til ikke blot at blive en miljømæssig gevinst, men også en gevinst som du kan aflæse på din bundlinje:

I en verden med forsyningsknaphed på energi og råmaterialer og et klima med åndenød er det stadigt vanskeligere at træffe de rette valg af materialer til produktionen.

Konferencen giver et indblik i, hvordan du kan vælge materialer under hensyntagen ikke blot til pris og funktionalitet, men nu også med hensyn til forsyningskæde, økonomi, leveringstid og klimaaftryk.

Kan cirkularitet måles og vejes?
Få indblik i, hvilke parametre der kan skrues på, når DTU og SDU fortæller om cirkularitet, og hvordan den kan måles. Og i hvorfor målingen ikke er så nem, når FORCE Technology, gennemregner en case. Hør om EUs seneste incitamenter fra Dansk Industri, og om implementeringen i industrien i indlæg fra Cirqle, som har systematiseret genanvendelighed, og RC Plast som viser modeller for beregning af den opnåede CO2-gevinst

WindowMaster fortæller om take-back systemer, og Teknologisk Institut om, hvordan partnerskaber kan øge genbrug. Svaneke Bryghus beretter om vejen til 100% CO2-neutral produktion.

Event details

  • Event website
  • Language: English & Danish
  • Location: Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Leave A Comment

Go to Top